Vše - Právní poradna

9. 10. 2023

Step-parent’s right for visitations with step-child after termination of relationship with their biological parent (case Vinškovský v. the Czech Republic)

Hřiště / Autor: Jzadeh / Licence: CC-BY-SA-4.0 / Zdroj: https://commons.wikimedia.org

As a divorce lawyer, I am sometimes approached by clients who are seeking advice about the possibility of obtaining court ordered visitations with a step-child that they had been raising up, but may lose contact after terminating the relationship (be it marriage or factual) with the child’s biological parent. This article sums up conclusions of […]

čtěte více informací
31. 7. 2020

Nedovolené ozbrojování – povaha zbraně je otázkou právní, nikoliv znaleckou (Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp.zn. 12 To 6/2020)

Vrchní soud v Praze vynesl 26.5.2020 rozsudek sp.zn. 12 To 6/2020 ve věci týkající se odsouzení za spáchání trestného činu provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence dle § 265 odst. 1 trestního zákoníku. Závěry vynesené v tomto rozhodnutí by mohly přispět k sjednocení doposud různorodého přístupu orgánů činných v trestním řízení […]

čtěte více informací
22. 6. 2020

Jak provést výběr advokáta – obhájce pro eventuální případ nutné obrany

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

V souvislosti se sérií článků věnovaných problematice nutné obrany, a obzvláště 10. dílu série zaměřeného na vysvětlení doporučeného postupu po ukončení nutné obrany, se na mne obrátila celá řada osob s otázkou, jak preventivně vybrat, oslovit a dohodnout zastoupení advokátem. Tento článek se tedy zaměří na proces včasného výběru obhájce pro případ možného budoucího jednání […]

čtěte více informací
12. 5. 2020

When marriage becomes unbearable: Restraining order and preliminary injunction for alimony prior to divorce in the Czech Republic

There are several articles on my website dedicated to procedural and material issues concerning divorce in the Czech Republic. Sometimes circumstances require immediate relief before formal divorce proceedings can be started. That typically happens in cases of abusive behavior that may have either violent nature or may be done through denial of funds. Another typical […]

čtěte více informací
1. 5. 2020

Expat divorce in the Czech Republic: Jurisdiction and law governing separation of matrimonial property

In the Czech Republic, proceedings on separation of matrimonial property run separately from divorce proceedings, unless parties reach an overall agreement on divorce that deals also with property. In case that spouses fail to reach an agreement, separate proceedings on property may be started after court ruling on divorce. Primary issues of such case between […]

čtěte více informací
3. 4. 2020

COVID-19: Umožňují krizová opatření zachování prodeje zbraní a střeliva? [aktualizováno]

Krizová opatření reagující na nástup pandemie COVID-19 zahrnují také omezení maloobchodního prodeje. Nejasnost textu krizových opatření vedla k nejednotnému přístupu držitelů zbrojních licencí k pokračování v prodeji zbraní a střeliva. Některé prodejny zbraní a střeliva zůstaly zcela uzavřené, zatímco jiné zachovaly omezenou činnost fyzického “výdeje” zboží v rámci svého e-shopu. Tento článek se blíže věnuje […]

čtěte více informací
21. 3. 2020

Zvýšení bezpečnostních aspektů v návrhu nového zákona o zbraních

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

Návrh nového zákona o zbraních [1] připravený expertní pracovní skupinou při Ministerstvu vnitra doznává své finální podoby a později v průběhu letošního roku bude předložen ke schválení Parlamentem (pozor: nezaměňovat s implementační „mininovelou“ nynějšího zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., PS tiskem č. 92 [2], který Sněmovna projednává v současné době). Tento článek shrnuje, jak […]

čtěte více informací
16. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, vydalo dne 16.3.2020 výkladové stanovisko Č. j. MV- 49249-2/OBP-2020 k “zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu.” Stanovisko a obecné informace k nouzovému stavu a zbraním Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno: Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen […]

čtěte více informací
22. 1. 2020

Přítelkyně, druh, partner(ka) & smrt. České dědické právo a nesezdané páry vč. vzoru závěti.

Přibližně polovina českých párů žije v nesezdaném (či neregistrovaném) svazku. Česká právní úprava výrazně preferuje soužití v rámci formálně sezdaného páru, což se projevuje také v oblasti dědického práva. V obecné rovině je zejména v případě bezdětných nesezdaných párů vhodné zamyslet se nad tím, do jaké míry je vyhovující zákonná dědická posloupnost. V případech komplikovanějších […]

čtěte více informací

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880