Tomáš Gawron, advokát

Mým krédem je náskok díky kvalitě. Poskytuji nejvyšší standard právní služby při současném zohlednění reálných potřeb klienta. Ať už jde o oblast přípravy smluv, soudních řízení nebo trestní odpovědnosti, pracuji tak, abych rychle a efektivně vyřešil vše, co klientovi stojí v cestě.

Oblasti právní služby

Poskytuji právní služby v oblasti občanského, obchodního a trestního práva, se zaměřením především na:

 • přípravu, dojednávání a připomínkování smluv v českém a anglickém jazyce,
 • zastupování v soudních a správních řízeních,
 • agendu rodinného, nemovitostního a dědického práva,
 • komplexní právní poradenství ve věcech českého a evropského práva,
 • agendu obchodních korporací s důrazem na praktické řešení právních problémů,
 • obhajobu, zejména v oblastech odpovědnosti právnických osob a nutné obrany,
 • pomoc obětem trestné činnosti,
 • právní úpravu civilního držení zbraní,
 • konzultace v legislativní oblasti.

Díky propojení zkušeností z přední české advokátní kanceláře a manažerské firemní pozice k problémům přistupuji prakticky a s důrazem na srozumitelnost.

Diskrétnost a osobní přístup

Základním pilířem mé činnosti je naprostá diskrétnost a osobní přístup ke klientovi a jeho potřebám.

Kladu důraz na individualizované poradenství, které klientovi zajišťuje po všech stránkách nejlepší výsledek.

Tomáš Gawron

Tomáš Gawron je advokátem registrovaným u České advokátní komory pod č. 16826.

Právní vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Své obzory si rozšířil studijním pobytem na Univerzitě ve Štýrském Hradci se zaměřením primárně na právo války (ius ad bello, ius in bello, ius post bellum). Následně absolvoval postgraduální studium evropského ekonomického práva a mezinárodního obchodu na Europa Institutu Sárské univerzity (titul LL.M.).

Kromě češtiny poskytuje právní služby také v angličtině, a dále rozumí německy a polsky.

v letech 2011-2015

působil v přední české advokátní kanceláři BBH. Zde se podílel na projektech jak ve smluvní oblasti, včetně M&A, tak i ve sporové, která později v rámci jeho působení převážila. Zde řešil, popřípadě se účastnil na:

 • zastupování významného klienta z oblasti telekomunikací, proti němuž ÚOHS vede již řadu let řízení v oblasti zneužití dominantního postavení, přičemž ze stejného titulu se domáhali v civilním řízení náhrady škody také jeho konkurenti
 • řešení řady sporů v oblasti občanského a správního práva
 • poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
 • poradenství v oblasti ochrany investic
 • poradenství ve smluvní oblasti, zejména M&A transakcí, apod.
v letech 2016-2017

zastával pozici výkonného ředitele právního úseku České televize, kde zásadním způsobem změnil strukturu a způsob poskytování právní služby v rámci společnosti. Řídil nastavení compliance v řadě oblastí, dojednával/přejednával smlouvy zásadního významu a připravil proces komplexní úpravy smluvních vzorů.

V České televizi vedl poskytování právní služby v řadě oblastí, zahrnujících například autorské právo a dojednávání souvisejících smluv, veřejné zakázky, pracovní právo, ochranné známky, obchodní smlouvy a související spory.

od roku 2018

poskytuje právní služby v rámci vlastní nezávislé advokátní praxe.

Je také členem expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k přípravě nové zbraňové legislativy.

Postup spolupráce

Úvodní schůzka, která slouží k základnímu seznámení se s klientovou situací a zvážení dalšího postupu, je zdarma.

Předpokladem poskytnutí právních služeb je pak dohoda na odměně, která může být určena buďto jako paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu nebo podílem na výsledku věci (success fee).

Pro vybrané skupiny klientů poskytuji slevu nejméně 15% ze standardní hodinové sazby. Více informací zde.

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Google maps

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

 

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880