Tomáš Gawron, advokát

Mým krédem je náskok díky kvalitě. Poskytuji nejvyšší standard právní služby při současném zohlednění reálných potřeb klienta. Ať už jde o oblast přípravy smluv, soudních řízení nebo trestní odpovědnosti, pracuji tak, abych rychle a efektivně vyřešil vše, co klientovi stojí v cestě.

Oblasti právní služby

V rámci své advokátní praxe se zaměřuji především na:

Dále poskytuji právní poradenství, sepis smluv a zastupování před soudy v oblasti občanského, správního a trestního práva.

V oblasti civilního držení zbraní a nutné obrany jsem aktivní také v rámci odborné publikační a legislativní činnosti.

Diskrétnost a osobní přístup

Základním pilířem mé činnosti je naprostá diskrétnost a osobní přístup ke klientovi a jeho potřebám.

Díky propojení zkušeností z přední české advokátní kanceláře a vrcholné manažerské pozice k problémům přistupuji prakticky a s důrazem na srozumitelnost.

Poskytuji individualizované poradenství, které klientovi zajišťuje po všech stránkách nejlepší výsledek.

Tomáš Gawron

Tomáš Gawron je advokátem registrovaným u České advokátní komory pod č. 16826.

Právní vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Své obzory si rozšířil studijním pobytem na Univerzitě ve Štýrském Hradci se zaměřením primárně na právo války (ius ad bello, ius in bello, ius post bellum). Následně absolvoval postgraduální studium evropského ekonomického práva a mezinárodního obchodu na prestižním Europa Institutu Sárské univerzity (titul LL.M.).

Kromě češtiny poskytuje právní služby také v angličtině, a dále rozumí německy a polsky.

v letech 2011-2015

působil v přední české advokátní kanceláři BBH. Zde se podílel na projektech jak ve smluvní oblasti, včetně M&A, tak i ve sporové, která později v rámci jeho působení převážila. Zde řešil, popřípadě se účastnil na:

  • zastupování významného klienta z oblasti telekomunikací v řízení před ÚOHS a v navazujících civilních řízeních,
  • řešení řady sporů v oblasti občanského a správního práva,
  • poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob,
  • poradenství v oblasti ochrany investic,
  • poradenství ve smluvní oblasti, zejména M&A transakcí, apod.
v letech 2016-2017

zastával pozici výkonného ředitele právního úseku České televize, kde zásadním způsobem změnil strukturu a způsob poskytování právní služby v rámci společnosti.

Řídil nastavení compliance v řadě oblastí, dojednával či přejednával smlouvy zásadního významu a připravil proces komplexní úpravy smluvních vzorů.

V České televizi vedl dvě desítky právníků při poskytování právní služby v řadě oblastí, zahrnujících například autorské právo a dojednávání souvisejících smluv, veřejné zakázky, pracovní právo, ochranné známky, obchodní smlouvy a související spory.

od roku 2018

poskytuje právní služby v rámci vlastní nezávislé advokátní praxe.

Je také členem expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k přípravě nové zbraňové legislativy.

V rámci své advokátní praxe provedl celou řadu klientů rozvodovým a souvisejícími řízeními. Také vystupoval jako obhájce v případech nutné obrany, včetně mediálně velmi sledovaných kauz. Vedle toho poskytuje dlouhodobé právní poradenství podnikatelům a malým podnikům.

Přehled odborné publikační činnosti.

Postup spolupráce

Samotnému poskytnutí právní služby předchází základní seznámení se s klientovou situací telefonicky, emailem či během krátké osobní schůzky. Na základě úvodních informací klient získá přehled o možnostech dalšího postupu a přesných podmínkách advokátní smlouvy. Předpokladem poskytnutí právních služeb je dohoda na odměně, která se počítá dle hodinové sazby.

Členům spolku LEX poskytuji služby za sníženou hodinovou sazbu.

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880