Články Archivy | Tomáš Gawron, advokát

31. 7. 2020

Nedovolené ozbrojování – povaha zbraně je otázkou právní, nikoliv znaleckou (Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp.zn. 12 To 6/2020)

Vrchní soud v Praze vynesl 26.5.2020 rozsudek sp.zn. 12 To 6/2020 ve věci týkající se odsouzení za spáchání trestného činu provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence dle § 265 odst. 1 trestního zákoníku. Závěry vynesené v tomto rozhodnutí by mohly přispět k sjednocení doposud různorodého přístupu orgánů činných v trestním řízení […]

čtěte více informací
22. 6. 2020

Jak provést výběr advokáta – obhájce pro eventuální případ nutné obrany

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

V souvislosti se sérií článků věnovaných problematice nutné obrany, a obzvláště 10. dílu série zaměřeného na vysvětlení doporučeného postupu po ukončení nutné obrany, se na mne obrátila celá řada osob s otázkou, jak preventivně vybrat, oslovit a dohodnout zastoupení advokátem. Tento článek se tedy zaměří na proces včasného výběru obhájce pro případ možného budoucího jednání […]

čtěte více informací
12. 5. 2020

When marriage becomes unbearable: Restraining order and preliminary injunction for alimony prior to divorce in the Czech Republic

There are several articles on my website dedicated to procedural and material issues concerning divorce in the Czech Republic. Sometimes circumstances require immediate relief before formal divorce proceedings can be started. That typically happens in cases of abusive behavior that may have either violent nature or may be done through denial of funds. Another typical […]

čtěte více informací
1. 5. 2020

Expat divorce in the Czech Republic: Jurisdiction and law governing separation of matrimonial property

In the Czech Republic, proceedings on separation of matrimonial property run separately from divorce proceedings, unless parties reach an overall agreement on divorce that deals also with property. In case that spouses fail to reach an agreement, separate proceedings on property may be started after court ruling on divorce. Primary issues of such case between […]

čtěte více informací
21. 3. 2020

Zvýšení bezpečnostních aspektů v návrhu nového zákona o zbraních

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

Návrh nového zákona o zbraních [1] připravený expertní pracovní skupinou při Ministerstvu vnitra doznává své finální podoby a později v průběhu letošního roku bude předložen ke schválení Parlamentem (pozor: nezaměňovat s implementační „mininovelou“ nynějšího zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., PS tiskem č. 92 [2], který Sněmovna projednává v současné době). Tento článek shrnuje, jak […]

čtěte více informací
16. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, vydalo dne 16.3.2020 výkladové stanovisko Č. j. MV- 49249-2/OBP-2020 k “zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu.” Stanovisko a obecné informace k nouzovému stavu a zbraním Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno: Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen […]

čtěte více informací
26. 9. 2019

Změna praxe zřizování přístupových kont do systému Centrálního registru zbraní (CRZ) v případě prodejny mimo sídlo držitele zbrojní licence

Popis problému Klient, držitel zbrojní licence, má provozovny v různých krajích České republiky, některé z nich stovky kilometrů daleko od sídla společnosti. Jednotlivé odbory služby zbraní a střeliva PČR měly rozdílný přístup k otázce problematiky zřizování přístupových kont do systému Centrálního registru zbraní (CRZ). Zaměstnanci klienta byli mnohdy nuceni cestovat k OSZBM příslušnému dle místa […]

čtěte více informací
28. 8. 2019

Attorney’s introduction into spousal alimony payments after divorce in the Czech Republic

Alimony: Foreigners constitute 5% of population of the Czech Republic. Czech courts are increasingly dealing also with divorces of foreigners’ marriages. It is sometimes the case that one of the spouses moved to the Czech Republic in order to join the other one, leaving behind not only their family and contacts, but also career opportunities. […]

čtěte více informací
14. 11. 2018

Neurčité právní pojmy a správní uvážení v návrhu novely implementující směrnici o zbraních

Návrh implementace směrnice č. 2017/853 (EU) o kontrole nabývání a držení zbraní (“zákazová směrnice”) byl po několika měsících odkladů schválen na pořad jednání Poslanecké sněmovny, jen aby z něj byl opět stažen. Tisk č. 92 je kontroverzní zejména s ohledem na přeřazení řady zbraní, jejichž držení nyní podléhá vydání nárokového povolení, do kategorie zbraní zakázaných. […]

čtěte více informací
28. 8. 2018

Nabývání a držení nově zakázaných zbraní v návrhu implementační novely

Směrnice č. 2017/853 (EU) o kontrole nabývání a držení zbraní (“zákazová směrnice”) zavádí celou řadu nových povinností a omezení v oblasti civilního držení zbraní. Lhůta pro implementaci uplyne 14. září 2018. Návrh české implementace – vládní novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (sněmovní tisk č. 92) zatím leží ve sněmovně, a […]

čtěte více informací

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880