22. 6. 2020

Jak provést výběr advokáta – obhájce pro eventuální případ nutné obrany

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

V souvislosti se sérií článků věnovaných problematice nutné obrany, a obzvláště 10. dílu série zaměřeného na vysvětlení doporučeného postupu po ukončení nutné obrany, se na mne obrátila celá řada osob s otázkou, jak preventivně vybrat, oslovit a dohodnout zastoupení advokátem. Tento článek se tedy zaměří na proces včasného výběru obhájce pro případ možného budoucího jednání v nutné obraně.

Obecně k advokátním službám

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory. Advokáti služby poskytují buďto samostatně, společně ve sdružení či společnosti, nebo v pracovním poměru jako zaměstnanci jiného advokáta.

K převzetí právního zastoupení je nezbytná absence konfliktu zájmů, předpoklad dostatečné časové kapacity a dohoda na odměně.

Odměna advokáta může být dohodnuta buďto jako paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu, nebo podílem na výsledku věci. Ve větších městech je typická odměna podle hodinové sazby advokáta, mimo ně podle advokátního tarifu. V Praze se typicky hodinová odměna advokátů pohybuje od 1.200,- Kč do 6.000,- Kč.

Kritéria výběru obhájce

Včasnost výběru

Obhájce pro případ možné nutné obrany by měl být v ideálním případě vybrán dlouho předtím, než vyvstane potřeba jeho zapojení. To na jednu stranu dává výrazně širší možnosti klienta provést informovaný výběr. Na druhou stranu trochu ztěžuje možný rámec dohody o poskytnutí zastoupení.

Je to trochu jako oslovit zedníka, jestli by byl ochotný jednou v době mezi zítřkem a následujícími třiceti lety pracovat na vaší stavbě, přičemž možná budete stavět jen malou zídku, ale možná také třípatrový dům, ale nejspíš nebudete stavět nikdy nic… Už jen z toho je zřejmé, že potřebujete zvláštní typ advokáta, který je na takovýto druh poptávky schopen adekvátně reagovat.

Vzdálenost

Pro zúžení výběru je jako výchozí kritérium zásadní vzdálenost. Ať už postupujete podle Googlu, přehledu advokátů na Seznamu (kde se to dá krásně rozřadit podle okresu nebo vzdálenosti), nebo přímo podle vyhledávače České advokátní komory, jako základní kritérium si zvolte vzdálenost umožňující dojezd v smysluplném čase.

V případě nutné obrany je zásadní schopnost advokáta dostat se nejpozději do 24 hodin ke svému klientovi. 24 hodin je nejzazší extrém, jinak platí, že čím dřív, tím líp. Policie má 48 hodin na rozhodnutí o propuštění či návrhu vazebního stíhání, přičemž skutečnosti uvedené obráncem mohou mít zásadní vliv na její rozhodování i na pozdější směřování případu. Vzdálenost musí poskytovat reálnou možnost na aktivizaci obhájce, jeho cestu zpravidla na policejní stanici, velmi podrobnou důvěrnou poradu s klientem, zhodnocení nejlepšího dalšího postupu a následné podání výsvětlení (výslech) policii.

Informace poskytnuté obráncem policii v úvodu budou klíčové pro celé následující směřování případu. Jako obviněný může mít obránce více obhájců, můžete tedy i později přistoupit k najmutí preferovaného obhájce jakožto druhého čistě pro určitou další část řízení. Je ale důležité, abyste již v prvních chvílích měli vedle sebe advokáta s dobrou orientací v problematice nutné obrany.

Zamyslete se tedy nad místy, kde se typicky pohybujete, a výběr možných obhájců pro uložení do rychlovolby telefonu zužte na prostor odpovídající rozumné dojezdové vzdálenosti.

Pokud jste v Praze a středních Čechách, pak už jen tím, že jste zabrousili na tyto stránky, byste měli mít jasno (podrobné kontaktní informace na mne najdete níže).

Specializace

Po geografickém zúžení okruhu je hlavním kritériem pro výběr specializace advokáta. Zejména ve velkých městech se advokáti většinou zaměřují na konkrétní oblasti právní praxe, zatímco v menších provádějí generální praxi. I v rámci generální praxe se ale většina zaměřuje na některé oblasti více než na jiné. Ať už z veřejně dostupných zdrojů, webových stránek nebo z doporučení známých si zjistěte, zda-li vámi vybraný advokát poskytuje služby v oblasti trestního práva, ideálně zda-li se zaměřuje na problematiku nutné obrany.

Cena

Naprostá většina advokátů veřejně neinzeruje cenu za své služby. V případě smluvní hodinové sazby si advokáti sami určují svou základní sazbu. Tu pak upravují v závislosti na typu klienta a povaze řešené věci. Hodinová sazba ani sazba podle advokátního tarifu vám ale vlastně neřekne, kolik “to” bude celé stát. Odpověď vám neposkytne ani advokát – tempo z velké části určuje policie, státní zastupitelství a komplikovanost případu.

Cena advokátní služby se může rychle vyšplhat velmi vysoko. Pro základní přehled doporučuji advokátní kalkulačku. V případě obhajoby osoby obviněné z usmrcení (vraždy) si do položky “cena” zadejte tarifní hodnotu jednoho úkonu právní služby 50.000,- Kč. I při nejkonzervativnějším odhadu v případě řízení, které by bylo ukončeno v prvním stupni, je nutné předpokládat nejméně 6 úkonů právní služby…

Byť se cena kromě hodinové sazby zásadním způsobem odvíjí od počtu hodin (tedy vyšetřovacích úkonů a délky řízení), zásadní rozdíl může činit také způsob rozdělení práce v rámci konkrétní advokátní kanceláře. V případě top kanceláře se případu obvykle věnuje nejméně pět právníků, kteří nenechají žádnou nit suchou. Cena už pak roste opravdu astronomicky.

Zde se navíc opět projeví dojezdová vzdálenost. Letmým pohledem se hodina a půl cesty může zdát rozumná. Jenže pokud se bude konat více vyšetřovacích úkonů, několik nahlédnutí do spisu a pár dní hlavního líčení, součet za čas strávený cestováním výrazně naroste.

Rozhodně tedy stojí za to zvážit pojištění právní ochrany, včetně zvláštního připojištění pro případ nutné obrany. Takové nabízí například Kooperativa ve spolupráci s LEXem. Před případným uzavřením si detailně pročtěte pojistné podmínky.

Nejlepší postup oslovení

V zásadě nic nebrání tomu, abyste vybraného advokáta oslovili s obecným dotazem, zda-li by byl ochotný vás zastupovat po eventuální nutné obraně. Zjistíte, zda-li se k něčemu podobnému staví pozitivně a je pro podobné případy stále dostupný na telefonu. Stejně jako ve výše uvedeném případě oslovení zedníka od toho ale nemůžete nic podrobnějšího očekávat.

Po zúžení výběru podle kritérií výše tedy advokáta můžete oslovit například emailem, zda-li se věnuje problematice trestní obhajoby a nutné obrany. Zda-li je dostupný na telefonu 24/7 a má zájem, abyste si jej pro případ nouze uložili do rychlovolby v telefonu. Můžete se zkusit zeptat na cenu. S odkazem na příklad zídka nebo dům, zítra nebo za třicet let, konkrétní odpověď v tomto směru spíše nečekejte.

V ideálním případě byste měli mít s advokátem nějaký vztah. Ostatně v případě vyššího vytížení dá advokát vždy přednost dlouhodobým či již známým klientům před někým úplně neznámým. Pokud tedy chcete výběru případného obhájce dát nějaký bližší rámec, můžete jej oslovit s něčím naprosto nesouvisejícím, čemu by tak jako tak oko advokáta prospělo. Může jít o jednoduchou nájemní smlouvu, převod nemovitosti, rozvod nebo třeba právní poradu ohledně závěti. Při té příležitosti můžete nadnést problematiku nutné obrany a uzavřít “otevřenou” dohodu o poskytování právních služeb. V jejím rámci navíc dostanete přesnou informaci o cenové struktuře.

Ono ostatně je trochu jiný začátek spolupráce, když ve dvě ráno vytočíte číslo advokáta s informací “dobrý den, před pěti lety jste mne rozváděl, a teď se mi stala hrozná věc” než “víte, jak jsem vám před pěti lety psal, že kdybych někoho zastřelil…”

A co když se mu nedovolám?

Pachatel si vybírá oběť, místo, čas, způsob a nástroj spáchání. Tento luxus osoba jednající v nutné obraně nemá, musí reagovat na situaci vyvstalou v obvykle nejméně vhodnou dobu. Může se stát, že se advokátovi nedovoláte. Nebo bude nemocný. Na dovolené. Či už má plné ruce práce s něčím jiným.

V případě, že se vybranému advokátovi dovoláte, ale nemůže vaši věc převzít, měl by být schopen okamžitě doporučit jiného kolegu, a toho případně i na základě vašich informací zaktivovat.

Samozřejmě, pokud už provádíte rešerši pro výběr advokáta do rychlovolby telefonu, uložení si dvou čísel místo jednoho tolik práce navíc nepřidělá. Zda-li jde o přílišnou opatrnost, si musí posoudit každý sám.

Vězte, že nedovolat se advokátovi není konec světa. Pokud se nedovoláte vůbec a nemůžete požádat ani nikoho blízkého, aby se o to dále pokoušel, nezoufejte. Co do komunikace s policií se řiďte pokyny uvedenými v 10. díle série o nutné obraně a nad rámec toho policisty požádejte, aby vám předali výtisk seznamu advokátů a umožnili provést výběr konkrétního obhájce. Zde už nebudete mít prostor pro rešeršování. Základní úlohu první porady a nápomoci při rozhodování o dalším postupu by každý uvedený v seznamu splnit měl. Zda-li se později rozhodnete provést změnu výběru, nebo doplnění, bude jen na vás.

Pokud si v rámci první porady takto náhodně vybraný obhájce nezíská vaši důvěru, nebojte se provést změnu. Pokud máte konkrétní představu o někom jiném, domluvte se, že tomuto náhodně vybranému uhradíte promarněný čas. Požádejte jej o zajištění jiného obhájce. Pokud je věc dost závažná na to, abyste byli zadrženi a policie trvala na vašem vyjádření v rámci prvotních 48 hodin, je dost závažná i na menší zdržení kvůli zajištění porady s advokátem, ve kterého budete mít důvěru. Těch pár hodin prodlevy navíc už nic zásadního nezmění, když se hraje o roky vašeho života.

Uložte si mé telefonní číslo

Pokud se pravidelně pohybujete v Praze a středních Čechách a hledáte obhájce pro případ eventuální nutné obrany, uložte si mé telefonní číslo. Budu rád, pokud mi o tom případně pošlete email. A to včetně základní informace o tom, zda-li vás k uložení čísla na advokáta přimělo něco jiného než obecná obezřetnost. Dále také kde v Praze a středních Čechách se obvykle pohybujete.

Máte-li nadto k řešení jiný právní problém, kterým byste se chtěli zařadit mezi mé klienty, neváhejte mne kontaktovat telefonicky nebo emailem.

V každém případě si projděte portál NUTNÁ OBRANA na webu zbrojnice.com, abyste získali alespoň základní orientaci v této oblasti.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880