16. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Stanovisko MV k zbraním a nouzovému stavu

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, vydalo dne 16.3.2020 výkladové stanovisko Č. j. MV- 49249-2/OBP-2020 k “zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu.

Stanovisko a obecné informace k nouzovému stavu a zbraním

Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno:

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus“) byl v České republice nařízen nouzový stav (§ 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Vláda průběžně
nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem.

Vláda aktuálně přistoupila k omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy s žadateli na nezbytně nutnou úroveň.

Až na výjimky nelze úkony podle zákona o zbraních považovat za neodkladné úřední záležitosti. Až na výjimky budou tedy podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončení nouzového stavu.

Zároveň je třeba upozornit, že k povaze přijatých opatření, lze u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle § 41 odst. 1 správního řádu.

Další okruhy řešené ve výkladovém stanovisku Ministerstva vnitra

Stanovisko dále podrobně popisuje:

  1. Uzavření přepážek pracovišť odborů Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR (dále jen „OSZBM“) pro veřejnost.
  2. Doporučení řešit záležitosti, které nejsou neodkladné, korespondenčně nebo elektronicky.
  3. Informace, že OSZBM budou vydaná rozhodnutí a doklady rovněž prioritně korespondenčně, popř. elektronicky.
  4. Informace o pozastavení provádění zkoušek odborné způsobilosti.
  5. Podrobné informace k problematice prodlužování platnosti zbrojních průkazů po dobu nouzového stavu.

Registrace zbraní převedených před nebo v průběhu nouzového stavu

Po dobu nouzového stavu jsou uzavřeny kamenné prodejny, je nicméně nadále možný dálkový prodej s dovozem zboží ke dveřím zákazníka. S ohledem na to je poměrně zásadní otázka dodržování lhůt týkajících se registrace zbraní. K tomu Ministerstvo vnitra uvádí:

Registrace zbraně je z hlediska možného šíření koronaviru nejrizikovějším úkonem. Doporučujeme konkrétní případy řešit s příslušným útvarem policie telefonicky, držitel zbraně bude vyzván k předložení zbraně až v době po skončení nouzového stavu.

Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně je možné provést korespondenčně.

Rovněž v případě registrace zbraně a ohlášení převodu zbraně lze s ohledem na aktuální situaci prominout zmeškání lhůty.

Plné znění stanoviska:

Výkladové stanovisko MVČR týkající se zbraní v době nouzového stavu COVID19 MV- 49249-2/OBP-2020

Další odkazy

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880