26. 9. 2019

Změna praxe zřizování přístupových kont do systému Centrálního registru zbraní (CRZ) v případě prodejny mimo sídlo držitele zbrojní licence

Popis problému

Klient, držitel zbrojní licence, má provozovny v různých krajích České republiky, některé z nich stovky kilometrů daleko od sídla společnosti. Jednotlivé odbory služby zbraní a střeliva PČR měly rozdílný přístup k otázce problematiky zřizování přístupových kont do systému Centrálního registru zbraní (CRZ). Zaměstnanci klienta byli mnohdy nuceni cestovat k OSZBM příslušnému dle místa sídla společnosti, byť práci měli vykonávat v místě provozovny.

Centrální registr zbraní byl přitom zřizován právě za tím účelem, aby činnost policie a dostupnost informací v oblasti civilního držení zbraní nebyly územně omezeny.

Řešení

Ve spolupráci s příslušnými centrálními správními úřady byla iniciována změna interních metodik vztahujících se k CRZ. Zaměstnanci si nově mohou vyřizovat přístupová konta u OSZBM místně příslušného dle konkrétní provozovny.

Dopad

Cesta zaměstnanců do OSZBM příslušného dle sídla společnosti často zabrala celý pracovní den. Úspory z toho plynoucí v průběhu času mnohonásobně vynahradí náklady vynaložené na právní zastoupení.

Externí odkazy

Návody, postupy a metodiky k centrálnímu registru zbraní


Co je CRZ?

CRZ je informační systém provozovaný v rámci vnitřní počítačové sítě policie – Intranet, a ke kterému lze současně přistupovat ze sítě Internet. Této skutečnosti je přizpůsobena jeho architektura a správa uživatelských přístupů.

Záznamy zbraní, střeliva a munice tvoří databázi CRZ a jsou rozděleny do evidenčních a záznamních knih.

CRZ je uživatelsky rozdělen na tři části:

  • CRZ pro držitele ZL a ML,
  • CRZ pro ČUZZS,
  • CRZ pro Policii ČR.

Držitelé zbrojních licencí (ZL) a muničních licencí (ML) přistupují k CRZ ze sítě Internet, jsou proto externími uživateli CRZ.

Držitel ZL (ML) hned z úvodní obrazovky získá přehled o pohybech všech svých zbraní nebo střeliva nebo munice (počty zásilek k přijetí, k odeslání). Při přihlášení do CRZ je vyzván k výběru provozovny, jejíž „evidenční knihy“ bude moci aktualizovat nebo do kterých bude nahlížet.

  • EKZ (evidenční knihy zbraní) a EKS (evidenční knihy střeliva) jsou dostupné pouze držitelům zbrojních licencí skupin A až E (podnikatelům), kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které nemají vydán zbrojní průkaz.
  • EKM (evidenční knihy munice) jsou dostupné pouze držitelům obecné muniční licence (podnikatelům s municí), kteří jsou povinni ve stanoveném rozsahu zapisovat do CRZ údaje týkající se munice, kterou mají ve svých muničních skladištích.
  • ZKZ (záznamní knihy zbraní) a ZKS (záznamní knihy střeliva) jsou dostupné všem držitelům zbrojních licencí, kteří mohou vést evidence zbraní a střeliva do těchto zbraní, na které mají vydán zbrojní průkaz, s využitím elektronické aplikace CRZ. Na rozdíl od knih EKZ a EKS knihy ZKZ a ZKS držitelé ZL využívat nemusí a tyto evidence mohou i nadále (tedy po 1. 7. 2014) vést „postaru“ v papírových nebo elektronických záznamních knihách.
  • V části CRZ pro držitele ZL je i modul Přepravy, který nabízí formuláře „Žádosti o povolení přepravy“ a „Hlášení o přepravě“. Oba formuláře jsou ve verzi pro zbraně a střelivo a ve verzi pro munici.

Zdroj: Policie ČR

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Google maps

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

 

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880