Advokátní služby v oblasti civilního držení zbraní

Oblast civilního držení zbraní je pro mne srdeční záležitost

Oblast civilního držení zbraní je nejen mou právní specializací, ale také přímo srdeční záležitostí. Věnuji se ji dlouhodobě a to nejen z hlediska české právní úpravy, ale také v kontextu právní úpravy v jiných zemích světa.

Autor zbrojnice.com

Jakožto autor serveru zbrojnice.com se podrobně věnuji praktickým, právním, kulturním a společenským aspektům civilního držení zbraní. Tematicky přináším informace užitečné jak pro osoby orientující se v problematice, tak i pro ty, co k ní přistupují bez zvláštních znalostí. Především pro ty druhé může být užitečný přehled nejdůležitějšího obsahu na stránce zbrojnice.com/civilni-drzeni-zbrani/.

Advokátní praxe v oblasti zbraní

V advokátní praxi se zaměřuji na řešení praktických problémů běžných držitelů zbraní. Dále se zabývám řešením obchodních a regulatorních případů profesionálů v oboru. V tomto ohledu je dobré poznamenat, že zbraňová legislativa je v hraničních případech často ne zcela jednoznačná a přehledná. Je tedy vhodné si vybrat právního zástupce s hlubším vhledem do praktických aspektů zbraňových předpisů.

Příprava nové zbraňové legislativy

Právní otázky civilního držení zbraní řeším nejen vzhledem k současné legislativě, ale také se aktivně účastním přípravy nových předpisů. Od roku 2018 jsem členem expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k přípravě nové zbraňové legislativy. V jejím rámci se soustředím především na oblasti související s návazností na evropskou legislativu a zachování práva zákonadbalých občanů držet zbraně.

Další publikační činnost

Mimo vlastní server zbrojnice.com jsem k problematice především právních aspektů civilního držení zbraní publikoval také následující články jinde:

Nutná obrana a krajní nouze

Kromě právních aspektů nakládání se zbraněmi se věnuji také problematice nutné obrany a krajní nouze.

Tomáš Gawron - Váš zbraňový advokát

Ve zkratce - pokud hledáte právníka pro oblast zbraní, mohu Vám nabídnout nejen špičkovou odbornost, ale také bezbřehé odhodlání a osobní zájem o danou problematiku.

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát

Sdílejte toto téma s přáteli:

Kontakt

This post is also available in: English (Angličtina)

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Pro sjednání osobní schůzky či pro další informace mne prosím
kontaktujte na následujícím telefonním čísle či emailu:

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880