Tomáš Gawron, advokát

Mým krédem je náskok díky kvalitě. Jsem odhodlán poskytovat nejvyšší standard právní služby při současném zohlednění reálných potřeb klienta. Ať už jde o oblast přípravy smluv, vedení sporů nebo třeba nastavení compliance, pracuji tak, abych rychle a efektivně vyřešil vše, co klientovi stojí v cestě.

Personalizace a diskrétnost

Základním pilířem mé činnosti je naprostá diskrétnost a osobní přístup ke klientovi a jeho potřebám, a to jak v dílčích věcech, tak i obecně. Kladu důraz na individualizované poradenství, které klientovi zajišťuje po všech stránkách nejlepší výsledek.

Oblasti právní služby

Poskytuji komplexní právní služby ve všech oblastech práva. Ve věcech, které vyžadují větší tým, specifické znalosti nebo zkušenosti, či třeba majících zahraniční přesah, spolupracuji s jinými odborníky a praktiky pečlivě vybranými na základě osobních zkušeností z předchozí praxe. Těsná spolupráce s poradci v navazujících oborech, jako například účetnictví, daňové poradenství a bankovnictví, mi umožňuje v maximální možné míře poskytnout efektivní a rychlé řešení komplexních problémů.

Tomáš Gawron

Tomáš Gawron je advokátem registrovaným u České advokátní komory pod č. 16826.

Právní vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Své obzory si rozšířil studijním pobytem na Univerzitě ve Štýrském Hradci se zaměřením primárně na právo války (ius ad bello, ius in bello, ius post bellum). Následně absolvoval postgraduální studium evropského ekonomického práva a mezinárodního obchodu na Europa Institutu Sárské univerzity (titul LL.M.). Kromě češtiny poskytuje právní služby také v angličtině, a dále rozumí německy a polsky.

v letech 2011-2015

působil v přední české advokátní kanceláři BBH. Zde se podílel na projektech jak ve smluvní oblasti, včetně M&A, tak i ve sporové, která později v rámci jeho působení převážila. Zde řešil, popřípadě se účastnil na:

  • zastupování významného klienta z oblasti telekomunikací, proti němuž ÚOHS vede již řadu let řízení v oblasti zneužití dominantního postavení, přičemž ze stejného titulu se domáhali v civilním řízení náhrady škody také jeho konkurenti
  • řešení řady sporů v oblasti občanského a správního práva
  • poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
  • poradenství v oblasti ochrany investic
  • poradenství ve smluvní oblasti, zejména M&A transakcí, apod.
v letech 2016-2017

zastával pozici výkonného ředitele právního úseku České televize, kde zásadním způsobem změnil strukturu a způsob poskytování právní služby v rámci společnosti. Řídil nastavení compliance v řadě oblastí, dojednával/přejednával smlouvy zásadního významu a připravil proces komplexní úpravy smluvních vzorů.

V České televizi vedl poskytování právní služby v řadě oblastí, zahrnujících například autorské právo a dojednávání souvisejících smluv, veřejné zakázky, pracovní právo, ochranné známky, obchodní smlouvy a související spory.

od roku 2018

poskytuje právní služby v rámci vlastní nezávislé advokátní praxe.

Je také členem expertní pracovní skupiny Ministerstva vnitra ČR k přípravě nové zbraňové legislativy.

Naše schůzka

Úvodní seznamovací schůzka je zdarma. Předpokladem poskytnutí právních služeb je pak dohoda na odměně, která může být určena buďto jako paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu nebo podílem na výsledku věci (success fee).

Kontakt

Tomáš Gawron, advokát
Drtinova 557/10
150 00 Praha 5

Na adrese sídla mne zastihnete po předchozí dohodě.

Tel.: +420 732 32 36 38
Email: advokat@gawron.cz
Datová schránka: a44qpi2

 

Ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuji, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě poskytnutých služeb je Česká advokátní komora, detaily naleznete zde.

 

Mgr. Tomáš Gawron, LL.M., advokát      |      Ev. číslo České advokátní komory: 16826      |      IČ: 04836880